పేజీ_బ్యానర్

లేజర్ జుట్టు తొలగింపు

డయోడ్ లేజర్ హెయిర్ రిమూవల్ మెషిన్ అరెస్మిక్స్ DL1500

ఇన్నోవేషన్ నాన్ క్రిస్టల్ డయోడ్ లేజర్ హెయిర్ రిమూవల్ మెషిన్ AresLite DM20

పోర్టబుల్ డయోడ్ లేజర్ హెయిర్ రిమూవల్ మెషిన్ Aresmix DL700

Alexandrite 755nm Nd Yag 1064nm లాంగ్ పల్స్ లేజర్ హెయిర్ రిమూవల్ మెషిన్ EL200B

డయోడ్ లేజర్ హెయిర్ రిమూవల్ మెషిన్ అరెస్మిక్స్ DL900

మల్టీఫంక్షన్ IPL హెయిర్ రిమూవల్ లేజర్ మెషిన్ ML300

మల్టీఫంక్షన్ IPL హెయిర్ రిమూవల్ లేజర్ మెషిన్ ML500