పేజీ_బ్యానర్

hifu ముడతలు తొలగింపు

HIFU ఫేషియల్ లిఫ్టింగ్ బాడీ కాంటౌరింగ్ యూనిట్ CS20+

వర్టికల్ 11 లైన్స్ 3D HIFU ఐ ఫేస్ లిఫ్ట్ థెరపీ మెషిన్ ధర తయారీ పరిచయం: 3D హైఫు ఫేషియల్ లిఫ్టింగ్ CS60

పోర్టబుల్ 4D HIFU కంటి ముడతలు తొలగించే ఫేస్ లిఫ్ట్ థెరపీ స్లిమ్మింగ్ మెషిన్ ధర తయారీ CS90

4D HIFU కంటి ముడతల తొలగింపు ఫేస్ లిఫ్ట్ థెరపీ స్లిమ్మింగ్ మెషిన్ తయారీ ధర CS100

5D HIFU కంటి ముడతల తొలగింపు ఫేస్ లిఫ్ట్ థెరపీ స్లిమ్మింగ్ మెషిన్ తయారీ ధర HU700